Stappen met Strippen

Maakfabriek ontwerpt in samenwerking met Humanitas en THUIS een strippenkaart die de weg uit een isolement kan verbeelden. In welk soort activiteiten en met welk soort ondernemingen kun je samen stappen zetten op weg naar een nieuw leven? Vrijwilligers vinden het vaak lastig zich te committeren voor een onduidelijke periode, en deelnemers op zoek naar een maatje kampen met vooroordelen. In een aantal stappen in de vorm van strippen wordt een persoonlijke kaart samengesteld, waarbij deelnemers en vrijwilligers samen invulling geven aan een traject. De deelnemers krijgen de vrijheid om zichzelf te presenteren als een persoon met een boeiend verhaal, een vreemde hobby, een interesse of een opmerkelijk familieverhaal, en niet als probleemgeval. En de vrijwilliger heeft een lagere drempel om zich te committeren door de overzichtelijkheid van het traject, zodat ze gezamenlijk een avontuur kunnen aangaan.
Tijdens deze pilot, die bottom-up wordt georganiseerd, verzamelen we ook de verhalen van alle deelnemers en vrijwilligers, en maken daar een ‘listeners corner’ van om zo een gezicht te geven aan mensen die in een isolement verkeren.