Vrije Ruimte

Vrije ruimte is de naam van het onderzoek dat de Maakfabriek deed voor de Master Kunsteducatie van ArtEZ.

Zoals in de post ‘Art Parasite’ al stond aangekondigd, is het eerste deel de casus ‘The Making Of’ nu afgerond en daarmee kreeg Maakfabriek oprichter Dienke Groenhout de Mastertitel.

Hieronder vind je het voorwoord van het essay/onderzoek.
En je kunt de pdf met de gehele tekst downloaden, door hier te klikken.

“Kunst hebben wij opdat wij niet aan de waarheid te gronde hoeven gaan”
Friedrich Nietzsche (Nietzsche, 1966) (Oosterling, 2014)

Voorwoord

Mijn onderzoek gaat over de vraag of en hoe we kunst kunnen gebruiken als een alternatief.
Wat wordt er bedoeld met een alternatief? Een alternatief waarvoor?
De wereld lijkt soms al helemaal klaar. We worden geboren, we gaan naar het kinderdagverblijf, naar school 16 jaar lang, we gaan werken of studeren en we betalen onze belasting. We doen mee aan de nette inrichting die we voor de samenleving met elkaar gemaakt hebben.
Soms lijkt die ‘inrichting’ zoveel regels te kennen, afgesproken regels, maar ook niet afgesproken regels, die stilzwijgend bestaan, dat al die regels en afspraken samen een systeem met een eigen leven lijken te worden.
Maar is er nog iets anders mogelijk? Kunnen we een andere inrichting bedenken voor ons leven? Een nomadisch bestaan, een geldloos bestaan, een bestaan buiten het systeem om?
Want wat te doen als de samenleving je niet goed past, als je haar niet begrijpt? Kunnen we op zo’n manier omgaan met het systeem dat we een eigen vrije wereld kunnen creëren zonder het systeem geweld aan te doen?
De vooronderstelling in dit onderzoek is dat we kunst daarvoor kunnen gebruiken. Dat kunst ons kan helpen een eigen vrije wereld te maken, waar de regels van de samenleving niet gelden. Maar hoe?
Michel Foucault pleitte ervoor dat iedereen van zijn leven een kunstwerk zou maken en zich zou ontworstelen aan ‘normalisering’ en zichzelf opnieuw zou uitvinden in een ‘vrijheidspraktijk’ (Oosterling, 2014).

Het onderzoek is een persoonlijke zoektocht geworden, die je kunt gebruiken ter inspiratie.